top of page
  • Foto van schrijvercov.help

Word een veerkrachtige ondernemer ten tijde van onverwachte crisis

Wij bouwen aan een team van gemotiveerde en getalenteerde studenten en jong-professionelen dat u ondersteunt in het handhaven van een gezonde zaak, met een duurzame cashpositie ten tijde van onrust. Contacteer ons voor meer informatie.


Wij helpen uw zaak drijvende te houden en te navigeren in deze woelige periode


Het is geen geheim dat kleine bedrijven drastisch geraakt zullen worden door de huidige economische crisis. Gezien de gelimiteerde cash reserves beschikbaar om een dergelijke situatie aan te pakken, is het van uiterst belang om een aanpak te vinden die de zaak draaiende houdt en de liquiditeit op peil houdt, hoezeer ook de social distancing en quarantainemaatregelen uw bedrijf treft.


Overheidssteun

De overheid heeft u nodig. U en uw bedrijf zijn van vitaal belang voor de groei van de economische activiteit in uw land. Ten gevolge van de exploderende evolutie van de huidige situatie, worden beleidsmaatregelen aan de lopende band op poten gezet en dagelijks herzien en bijgewerkt. Het is bijgevolg verstandig om consistent na te gaan welke hulp de overheid en financiële instellingen u te bieden hebben in deze onzekere periode. Het niet opvolgen en aanvragen van deze broodnodige hulp, die specifiek voor u is opgezet, kan fatale gevolgen hebben. Houd dagelijks de updates in de gaten, vraag de juiste hulp zo snel mogelijk aan en pas uw beleid aan, voor zover dit kan, om aan de vereisten van zulke overheids- en andere externe steun te voldoen.

Niettegenstaande het feit dat u zelf best actief beleidswijzigingen opvolgt, staan wij garant voor het op de voet opvolgen van maatregelen aangekondigd door federale en regionale overheden evenals financiële instellingen, om u op die manier frequent up-to-date te houden van de economische stimuli voor handen.

Daarentegen is het belangrijk om niet te sterk af te hangen van enkel overheidssteun. Uiteraard, haal er uit wat u krijgen kan, maar enkel deze steun zal u niet doorheen de crisis trekken. Beschouw overheidsprogramma’s als de katalysator van uw eigen, cruciale initiatieven in het optimaliseren van de continuïteit van uw onderneming.


Zoek steun bij mede-stakeholders

Veel kleine vennootschappen besteden vaak een aanzienlijke hap van hun uitgaven aan het afbetalen van leningen. De recente brute omzetdaling maakt dit knelpunt des te meer prangend. Langs de andere kant, uw verhuurder maakt ook deze crisis mee. Het verliezen van een huurder op dit moment is evenzeer problematisch. Spreek uw verhuurder aan, ga respectvolle onderhandelingen aan op professionele wijze met als doel de wijze van rentebetaling opnieuw te onderhandelen, ze over meerdere periodes te verspreiden en/of eventuele kortingen aangeboden te krijgen. Informeer uw schuldeiser dat ze u mogelijks kunnen verliezen als vaste huurinkomst indien ze inflexibel blijven en dat een vervangende huurder wellicht een hele opgave betekent, aan hoogstwaarschijnlijk een sterke korting. Overtuig uw verhuurder van het feit dat ze u nodig hebben.


Zelfde verhaal voor leveranciers. Heeft u nog steeds openstaande leveranciersschulden, probeer dan te onderhandelen over mogelijke kortingen of herstructureringen van betalingen over meerdere periodes, om de financiële schuldenlast te verzachten. Uiteraard worden ook zij liever wat minder betaald, dan helemaal niet. Werk samen aan een overeenkomst die redelijkerwijze de gelopen verliezen onderling verdeelt.

Meer dan ooit zijn de verschillende stakeholders van uw bedrijf uw teamgenoten. Zorg voor transparantie wat betreft uw inkomsten. Ziet u nog mogelijkheden om toch omzet te genereren, wees dan soepel en stel gepersonaliseerde aanbiedingen voor aan uw klanten. Denk eraan, lage omzet is nog altijd beter dan geen omzet. Onderhandelen met uw klanten is al van even cruciaal belang als negotiëren met uw toeleveranciers. De essentie ligt hier in het efficiënt samenwerken om uw zaak zo gezond mogelijk te houden en om met de juiste voet te beginnen eens de normale gang van zaken zich hervat.

Ons doel is u te voorzien van gratis advies omtrent het best aanpakken van deze situatie op basis van de specifieke context. Op aanvraag stellen wij voor u een gemotiveerd team van uitmuntende studenten samen ten einde u te helpen in het doorstaan van deze crisis.
Geschreven door Alexis Raedemaecker, master student in bedrijfskunde aan HEC Montréal en Bocconi University, en Lowie Holemans, bachelor student in toegepaste economische wetenschappen (handelsingenieur) aan de KU Leuven.

16 weergaven0 opmerkingen
bottom of page